Інформація щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії за попередній рік